PARTHENON 2004


Boodschap van Senator Paul Wille

Toen één van mijn collega's Senatoren, dhr. Francois Roelants Du Vivier, me vroeg om het grootschalige initiatief van Richard Allen tot teruggave van de friezen van het Parthenon mede te ondertekenen, ben ik vastberaden begonnen aan een ondersteuningscampagne in Vlaanderen.

De verwijdering van de friezen door Lord Elgin in het begin van de 19de eeuw is wellicht een van de meest sombere pagina's uit de Britse geschiedenis. De 'Elgin Marbles', genoemd naar de Lord, is de benaming voor de klassieke marmeren sculpturen en architectonische onderdelen afkomstig van de akropolis in Athene die in 1802 naar Engeland werden overgebracht. Lord Elgin had van de Turkse overheid de toestemming gekregen om de antieke resten te onderzoeken en er gipsafgietsels van te maken. Van het verleende recht om objecten mee te nemen, maakte hij een zeer ruim gebruik. Dit feit is tekenend voor de mentaliteit van de Westerse landen in de 19de en het begin van de 20ste eeuw die voortdurend getracht hebben om zich meester te maken van het gemeenschappelijk cultureel-historisch erfgoed.

Het debat over de teruggave van de friezen is begonnen in 1982 toen Melina Mercouri, Griekse minister van cultuur, de teruggave eiste. Sindsdien zijn verschillende pogingen ondernomen om de friezen terug te geven, maar telkens zonder resultaat. Binnen de UNESCO werd een commissie opgericht, welke evenmin enig resultaat kon boeken.

Begin 2002 heeft de conservator van het British Museum zich officieel verzet tegen de teruggave. Om die reden is de campagne, welke wij nu voeren in België tezamen met Groot-Brittannië en andere landen, zo belangrijk geworden. Er moet druk uitgeoefend worden op de Britse regering opdat de friezen van het Parthenon terugkeren naar hun plaats van oorsprong, t.t.z. in een museum aan de voet van de Acropolis dat de Griekse regering wil bouwen. Wij allen tezamen zullen ervoor ijveren dat de friezen terug zijn op een historisch en symbolisch belangrijk moment, met name de Olympische Spelen van 2004 in Athene.

Om die reden doen wij, collega senator Roelants Du Vivier en ikzelf, een oproep tot alle politici, kunsthistorici, archeologen, en eenieder die geïnteresseerd is, om deel te nemen aan onze campagne "Parthenon 2004".
DE CAMPAGNE « PARTHENON 2004 »

DE INZET

Ons streefdoel bestaat erin de Britse regering te overtuigen zich te engageren opdat de delen van het Parthenon terug in Athene kunnen tentoongesteld worden. Door de delen die zich in het Brits museum bevinden samen te voegen met de ter plaatse gebleven overblijfselen kan het monument in ere hersteld worden. De terugkeer zou moeten samenvallen met de bouw van het nieuwe Acropolismuseum, dat geconcipieerd werd om de teruggegeven friezen tentoon te stellen. Dit alles zou moeten verwezenlijkt worden voor de Olympische Spelen in Athene in 2004. Mocht de restitutie natuurlijk vroeger plaatsgrijpen, dan kunnen wij dit alleen maar toejuichen.

DE CONTEXT

Deze Belgische campagne is slechts een onderdeel van een bredere actie, waarvan het zenuwcentrum in Groot-Brittannië ligt. Deze site is gelinkt aan andere sites, in Griekenland, het Verenigd Koninkrijk en Canada, en andere zullen ongetwijfeld volgen naarmate onze actie ruchtbaarheid zal krijgen in de hele wereld.

DOELSTELLINGEN

  • De steun bekomen van belangrijke personen die de eis van teruggave ondersteunen.
  • De Belgische regering overtuigen druk uit te oefenen op de Britse regering.
  • Een breed maatschappelijk debat aan de gang brengen over de restitutie van wederrechtelijk bekomen cultureel erfgoed in het algemeen.
  • Tenslotte, bij evidentie, bijdragen tot de restitutie van de delen van het Parthenon, en dit zo vlug mogelijk.

AGENDA

  • 13 maart: persconferentie en voorstelling website in de Senaat.
  • In de loop van de maand maart is er een Europese persconferentie voorzien in Brussel.

HOE KUNT U DEELNEMEN

Iedere medewerking is welkom. Uw handtekening plaatsen onder onze petitie is een eerste stap. Hiertoe dient U enkel het onderstaande document te ondertekenen en het ons te bezorgen. Indien u méér kunt doen, wordt dit uiteraard ten zeerste op prijs gesteld, wij vragen U dan ook dit te vermelden. U zal regelmatig op de hoogte gehouden worden via een elektronische nieuwsbrief.

Het postadres voor deze campagne is:
PARTHENON 2004 - Huis der parlementsleden, bureau 2009 - 1009 Brussel

>> HANDTEKENINGEN
DOCUMENTEN


LiensOm senator Paul Wille aan te schrijven :
wille@senators.senate.beDeze site, partner van de campagne Parthenon 2004, wordt gesteund door het Bureau Synec-doc